Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4715 b167 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
7243 a086
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin
6964 dde8 500
Reposted fromirmelin irmelin
8707 f3ea 500
Reposted fromirmelin irmelin
2843 6654 500
Faded rope line.
2 days after
Reposted fromshitsuri shitsuri
4461 055f
shinitai.
Reposted fromshitsuri shitsuri
7742 0cf6
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1230 058e
Reposted fromshitsuri shitsuri
1339 340c 500

shitsuri-hisoka:

I will never forget

Reposted fromshitsuri shitsuri
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
2371 a8e3
Reposted fromAng3ll Ang3ll
Zawsze spodziewasz się że życie złamie ci serce. Że zrobią to kolejne relacje, uczucia, kolejni ludzie. Ale los mimo wszystko lubi cię zaskoczyć i łamie ci je często tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. W najmniej oczekiwanym momencie.  I znowu odczuwasz tą rozszerzającą się dziurę pod sercem, zwaną samotnością. I znowu odczuwasz, jak bardzo zawiodłeś- a może i ciebie zawiedziono?  Możesz spodziewać się kolejnych ran. Możesz, a nawet powinieneś. Ale to nie uchroni się od zaskoczenia, bo nigdy nie wiesz, w którym miejscu życie wbije ci nóż. Nie zawsze w plecy.  Może czasem wbijasz go sobie sam własną głupotą? 
Możesz spodziewać się kolejnych ran. Ale to nie uchroni cię przed bólem.  Ten jak zwykle domaga się, by go czuć. 
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll
9503 0bfa

suicidalproxy:

Don’t you see i want to die!?

Reposted fromshitsuri shitsuri
5272 0473
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy
6196 40e7
Reposted fromNajada Najada
5358 80b6
Reposted fromLittleJack LittleJack
5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
5354 cd8d
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl